Canon van het Noorden
– Chronologisch overzicht geschiedenis Grijpskerk eo. –
   Tijdladder:
De oudste tijd tot ongeveer 1600
De periode 1600 - 1800
De periode 1801 - 1900
De periode 1901 - 2020