Nieuws

Herestraat 30 Doorsteek Herestraat Tjoelkerpad advertentie uit vroegere jaren Het Noorden in woord en beeld opening sluis Het Noorden in woord en beeld opening kanaal Het Noorden in woord en beeld
image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6 image 7

rijpskerk, een dijkdorp, ligt in het noordelijk deel van het Westerkwartier in het oud kwelderlandschap doorsneden door tal van kreken en geulen o.a. Noorder- en Zuiderriet, Ouderiet en Kommerzijlsterriet, met verspreid liggende wierden en boerderijen, en bestaat voornamelijk uit graslanden. ). Het landschap in West-Groningen is zeer afwisselend en kent drie hoofdtypen. Het Zuidelijk Westerkwartier heeft een streekdorpenlandschap met houtsingels die zorgen voor een afwisseling van open en besloten gebieden. Ook het Middag-Humsterland heeft een eigen karakter: een cultuurhistorisch landschap met oude sloten, dijken en wierden. Daarnaast is er het dijkenlandschap in het stroomdal van de Oude Riet.
Grijpskerk wordt begrensd door De lauwers, Hoerediep (dit woord is afgeleid van het oudfriese woord 'hora', dat slijk betekent.)  Noorder- en Zuiderriet, recreatie- en natuurgebied NAM-Gaslocatie en het Van Starkenborghkanaal. Ten noorden van het Van Starkenborghkanaal liggen de gebieden Ruigewaard, stroomdal Oude Riet (De Oude Riet was ontstaan tijdens stormvloeden in de vroege middeleeuwen. Het landschap in dit deel van het Westerkwartier leek in die tijd op het huidige Zeeland, een afwisseling van kwelders en eilanden.) De Oude Riet was daarbij de meest zuidelijke zee-inham. Aan westkant werd die begrensd door de keileemrug waarop Zuidhorn en Noordhorn liggen. en Middag-Humsterland, dit gebied ooit in de middeleeuwen twee eilanden, is een oud cultuurlandschap. (in 2004 aangewezen als Nationaal Landschap.) Vijfhonderd jaar vůůr Christus woonden hier al mensen op drassig kweldergebied. Tevens ligt 11 km ten noorden van Grijpskerk het prachtig gebied Lauwersland. Een bewegwijzerde fietsroute van 98 km ' De Elfstenroute Lauwerslandronde' voert door dit gebied. Ten zuiden van het Van Starkenborghkanaal ligt het gebied Langewold.

Grijpskerk en omgeving - gelegen aan de Friesestraatweg (de vroegere zeedijk en Oxwerderdijk) - telt momenteel ruim 2798 inwoners. Het dorp biedt vrijwel alles wat men dagelijks nodig heeft, een ruim en gevarieerd winkelpakket, woon- en zorgcentrum scholen, sporthal, sportvelden, ijsbaan en een openluchtzwembad.
Het dorp is ontstaan aan een oude zeedijk (De Roder), toen de Ruigewaard werd ingepolderd in 1425. In 1505 werd een kerk gesticht door de familie Grijp. Deze kerk is in 1582 verwoest. Door de inspanning van Jonker Evert van Asschendorp is de Hervormde Kerk herbouwd. De toren van de Hervormde Kerk dateert uit 1612, afgebroken in 1871 en is herbouwd in 2002 op het westelijke uiteinde van het kerkgebouw. In de 11e eeuw werd het gebruikelijk om kerken te voorzien van torens. In die tijd waren kerkgebouwen meestal georiŽnteerd, dat wil zeggen dat het koor naar het oosten was gericht. De richting van waaruit het licht over de wereld opgaat. En, nog meer symbolisch, de richting van Jeruzalem. (vandaar dat de toren van een kerk meestal aan de westgevel staat) In de 15e eeuw telde Grijpskerk twee borgen: AYKEMA BORG Gebouwd in ? Gesloopt in 1768 Bewoond door de geslachten: Ayckema -- Clant -- von Inn- und Kniphausen. REITSEMA BORG Verm. gebouwd in de 1e helft 15e eeuw Gesloopt kort na 1680 Bewoond door de geslachten: Reitsema -- Grijp -- Kater -- van Burmannia -- van Asschendorp -- Sigers.
Spoorlijn (ongeveer in 1866) ).
Dit eerste station werd in 1881 vervangen door een nieuw gebouw dat ,in gebruik bleef tot 1976. Het werd toen vervangen door een nieuw station van het type Beilen. In de jaren negentig werd het stationsgebouw buiten dienst gesteld. Het werd door NS verhuurd aan een kunstenaar die er een atelier in vestigde. In mei 2005 is het gebouw afgebrand, mogelijk door brandstichting.
Door de spoorlijn is het dorp gegroeid en heeft het een duidelijke verzorgingsfunctie voor het Westerkwartier gekregen.

Grijpskerk telt drie molens: De korenmolen "De Kievit" uit 1899, de poldermolen De Westerhorner uit 1829, gerestaureerd in 1988, (Molenaar: Mark Hazenberg) en de poldermolen aan het VSk "De Zwakkenburger",
herbouwd 2003. Alle drie molens zijn achtkantige bovenkruiers.De twee laatst genoemde zijn in bezit van Molenstichting Westerkwartier.
   Het Wolddiep, dat hier Poeldiep, ('Poel' ooit ontstaan door een dijkbreuk), wordt genoemd,  (waterloop voor afwatering van West-Vredewold)  stroomt vanuit het zuiden naar Grijpskerk. klik hier voor vergroting kaartafbeelding

Rietpad 20 km:

Rondje Lauwersameer 66 km:

Rondje De Mieden 36 km:

Wandelen

plaatsengids

Ondernemend Grijpskerk Hoe hoog woont U:
Trots zijn op eigen regio Groningerlandschap met fiets- wandelroute : Groene energie:

Laatste update:
Contact: Zandstra
Site:sinds 2001